www.extremal.org                   !
| | | | | | | | |
:   | Extreme-studio | - | ABCportal.Com
   
áÌÅËÓÁÎÄÒ îÉËÏÌÁÅ×ÉÞ âÏÇÄÁÎÏ×

çÏÒÎÙÊ ÔÕÒÉÚÍ, ÁÌØÐÉÎÉÚÍ

13 áÐÒÅÌØ 1978

õËÒÁÉÎÁ

äÏÎÅÃË

ôÏÖÅ ÍÏÑ


( ):
ôÉÐÁ ÎÒÁ×ÉÔØÓÑ ÈÏÄÉÔØ × ÐÏÈÏÄÙ É ÐÏ ÓËÁÌÁÍ. îÕ É ×ÓÅ ÔÁËÏÅ :)

:
1. ÷ÐÅÞÁÔÌÅÎÉÅ ÀÎÏÇÏ
2. ìÅÔÏ ×ÉÓÏËÏÓÎÏÇÏ ÇÏÄÁ × ÁÌØÐÌÁÇÅÒÅ õÌÌÕ-ôÁÕ.


: 15:17 04-01-2005

: 16:15 04-01-2005


| | | | | | | | |

  VVV.RU
Rambler's Top100 Skydive Top Sites


© "-" 1999-2009 ..